CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG SHOPHOUSE
SUN GRAND CITY HILLSIDE RESIDENCE
(Phân khu The Center Địa Trung Hải)

Mã số: CSBH-01v2/HS/SPG/04-2021
Áp dụng từ ngày 01/06/2021
SPPT giữ quyền thay đổi CSBH mà không cần báo trước

I . TIẾN ĐỘ THANH TOÁN
1. Tiến độ thanh toán dành cho Khách hàng không vay Ngân hàng (không sử dụng ưu đãi lãi suất):

ĐỢT THANH TOÁN

SỐ TIỀN THANH TOÁN

TIẾN ĐỘ/ THỜI HẠN

1

Ký văn bản thỏa thuận (VBTT)
Thanh toán lần 1

500.000.000 VND

Tại thời điểm ký VBTT

2

Thanh toán lần 2

10% Giá Bán Shophouse bao gồm thuế GTGT (đã bao gồm tiền thanh toán lần 1 là 500.000.000 VNĐ)

Ngày thứ 15 kể từ ngày ký VBTT

3

Thanh toán lần 3

10% Giá Bán Shophouse bao gồm thuế GTGT

Ngày thứ 30 kể từ ngày đến hạn thanh toán lần 2

4

Thanh toán lần 4

10% Giá Bán Shophouse bao gồm thuế GTGT

Ngày thứ 30 kể từ ngày đến hạn thanh toán lần 3

5

Thanh toán lần 5

10% Giá Bán Shophouse bao gồm thuế GTGT

Ngày 15/9/2021

6

Thanh toán lần 6

15% Giá Bán Shophouse bao gồm thuế GTGT

Ngày 15/10/2021

7

Thanh toán lần 7

15% Giá Bán Shophouse bao gồm thuế GTGT

Ngày 15/11/2021

8

Thanh toán lần 8

30% Giá Bán Shophouse bao gồm thuế GTGT

Ngày 15/3/2022

Giá trị Văn bản thỏa thuận: 100% Giá Bán Shophouse gồm GTGT
Thời điểm ký hợp đồng mua bán/hợp đồng giao dịch theo thông báo của SPPT (dự kiến Tháng 9/2021)

2. Tiến độ thanh toán dành cho Khách hàng vay Ngân hàng (sử dụng ưu đãi lãi suất)

STT

ĐỢT THANH TOÁN

SỐ TIỀN THANH TOÁN

TIẾN ĐỘ/THỜI HẠN

1

Ký Văn Bản Thỏa Thuận (VBTT)
Thanh toán lần 1
Khách hàng thanh toán

500.000.000 VNĐ

Tại thời điểm ký VBTT

2

Thanh toán lần 2
Khách hàng thanh toán

10% Giá Bán Shophouse (Gồm thuế GTGT) (đã bao gồm tiền thanh toán lần 1 là 500.000.000 VNĐ)

Ngày thứ 15 kể từ ngày KH đến ký VBTT

3

Thanh toán lần 3
Ngân hàng giải ngân

20% Giá Bán Shophouse (Gồm thuế GTGT)

Ngày thứ 15 kể từ ngày đến hạn thanh toán lần 2

4

Thanh toán lần 4
Khách hàng thanh toán

15% Giá Bán Shophouse (Gồm thuế GTGT)

Ngày thứ 15 kể từ ngày đến hạn thanh toán lần 3

5

Thanh toán lần 5 (*)
Ngân hàng giải ngân

50% Giá Bán Shophouse (Gồm thuế GTGT)

Ngày thứ 5 kể từ ngày đến hạn thanh toán lần 4

6

Thanh toán lần 6
Khách hàng thanh toán

5% Giá Bán Shophouse (Gồm thuế GTGT)

15/03/2022

Giá trị Văn bản thỏa thuận: 100% Giá Bán Shophouse gồm GTGT
(*) Trường hợp Khách hàng không vay đến 70% Giá Bán Shophouse gồn thuế GTGT,
tại đợt thanh toán lần 5 KH sẽ bổ sung vốn tự có để đủ 50% Giá bán Shophouse gồm thuế GTGT
Thời điểm ký hợp đồng mua bán/hợp đồng giao dịch theo thông báo của SPPT (dự kiến Tháng 9/2021)

II. Chương trình ưu đãi lãi suất

Chính sách ưu đãi tài chính

Mức cho vay

Tối đa 70% Giá bán Shophouse (gồm thuế GTGT)

Mức hỗ trợ lãi suất

Tối đa 70% Giá bán Shophouse (gồm thuế GTGT)

Thời gian hỗ trợ lãi suất tối đa

Lên đến 24 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên của Ngân hàng nhưng không muộn hơn ngày 12/08/2023

Lãi suất trong thời gian hỗ trợ

0%

Thời gian ân hạn nợ gốc tối đa (kể từ ngày giải ngân đầu tiên của ngân hàng)

Trong thời gian hỗ trợ lãi suất và tối đa có thể lên đến 40 tháng (**)

Phí trả nợ trước hạn

Miễn phí trả nợ trước hạn trong thời gian Hỗ trợ lãi suất

Lãi suất các tháng tiếp theo

Lãi suất cơ sở + biên độ theo quy định của Ngân Hàng từng thời kỳ

(**): thời gian ân hạn nợ gốc: sau thời gian hỗ trợ lãi suất sẽ theo ưu đãi của các Ngân hàng
– Thời gian vay : lên đến 25 năm, tùy theo ưu đãi của các Ngân hàng
– Khách Hàng liên hệ trực tiếp với ngân hàng cho vay về mức cho vay tối đa và các chính sách vay cụ thể
– Việc nhận tài sản thế chấp đảm bảo tuân thủ theo các quy định của Ngân hàng cho vay và các quy định pháp luật hiện hành
– Khách Hàng đáp ứng đầy đủ các điều kiện cho vay của Ngân hàng
III. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG THANH TOÁN SỚM
1. Khách Hàng thanh toán sớm so với tiến độ quy định được nêu ở mục I.1, I.2 sẽ được hưởng mức ưu đãi 10%/ năm tính trên số tiền và số ngày thanh toán trước hạn cho các khoản thanh toán trước hạn ít nhất 10 ngày (Áp dụng cho VBTT/HĐMB)
2. Khách Hàng Thanh toán sớm 100% / 70% giá bán Shophouse (Đã bao gồm thuế GTGT):

Thời gian phát sinh giao dịch đầu tiên (Ký VBTT/HĐMB)

Mốc thời gian thanh toán không muộn hơn

Mức chiết khấu (Thanh toán sớm 100%)

Mức chiết khấu (Thanh toán sớm 70%)

01/06/2021- 30/06/2021

30/06/2021

3,0%

1,0%

Hình thức: Áp dụng trừ trực tiếp vào Giá Bán Shophouse (bao gồm Thuế GTGT)

3. Điều kiện áp dụng
– Mục III.1, III.2 nêu trên không áp dụng đồng thời với Chính sách ưu đãi lãi suất tại mục II
– Trường hợp Khách Hàng thanh toán sớm theo tiến độ thanh toán của VBTT/HĐMB bằng vốn tự có không trùng với khoản vay ngân hàng được CĐT hỗ trợ lãi suất thì khoản thanh toán sớm bằng vốn tự có nà được áp dụng theo Chính sách ưu đãi tại mục III.1
– Mục III.2 không áp dụng đồng thời với mục III.1

IV. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI VỀ GÓI DỊCH VỤ QUẢN LÝ

GÓI DỊCH VỤ

MÔ TẢ

THỜI GIAN SỬ DỤNG

Miễn phí Dịch Vụ Quản Lý Shophouse

Dịch Vụ Quản Lý Shophouse (không bao gồm các chi phí liên quan đến dịch vụ phải trả cho bên thứ 3) (***)

02 năm (tính từ ngày nhận Bàn giao Shophouse)

(***): Không gồm các chi phí liên quan đến dịch vụ phải trả cho bên thứ 3 như: dịch vụ giá trị gia tăng, trông xe, điện, nước, thu gom rác thải, thông tin liên lạc, truyền hình cáp…của từng Shophouse, các chi phí dịch vụ này sẽ theo đơn giá thực tế và theo quy định được ban hành của bên thứ 3 (Ban Quản lý/hoặc Công ty Quản Lý) tùy từng thời điểm.

V. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT

Khách Hàng lựa chọn 1 trong 2 Ưu đãi sau (Chiết khấu tối đa: 1%)

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG
(đáp ứng đủ 1 trong các điều kiện dưới đây )

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Khách hàng là Chủ sở hữu BĐS khác tại các dự án của Sun Group (sở hữu dưới hình thức HĐMB, Giấy Chứng Nhận/Sổ đỏ gồm cá nhân/công ty/hoặc đại điện Pháp luật của công ty) (“Chủ sở hữu”)
Áp dụng cho ”Chủ Sở Hữu” và vợ/chồng/con ruột/tứ thân
phụ mẫu của Chủ Sở Hữu

1. Chiết khấu ngay 1% trên Giá Bán Shophouse gồm thuế GTGT tại thời điểm ký HĐMB

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG
(Đáp ứng đủ 1 trong các điều kiện dưới đây)

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

2. Khách Hàng VIP (đang là “Chủ Sở Hữu” BĐS tại các dự án = của Sun Group có tổng giá trị từ 20 tỷ đồng gồm thuế GTGT & KPBT (nếu có) trở lên tại thời điểm áp dụng CK cho KH mới, đã thanh toán tối thiểu 10% giá trị BĐS theo tiến độ thanh toán của HĐ (gồm thuế GTGT/hoặc không gồm thuế GTGT) và giới thiệu khách hàng mới mua dự án SGC Hillside Residence phân khu The Center
Áp dụng : 1 Khách hàng VIP được giới thiệu duy nhất 1 khách hàng mới.

Chiết khấu ngay 0,5% trên Giá Bán Shophouse gồm thuế GTGT tại thời điểm ký HĐMB cho căn thứ 1 nếu KH VIP giới thiệu đáp ứng đủ ĐK 2.

VI. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO NGÀNH HÀNG

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG
(Hoạt động trong một/ một số lĩnh vực dưới đây)

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

Doanh nghiệp/Hộ kinh doanh cá thể/ cá nhân quản lý các doanh nghiệp Có đăng ký ngành nghề kinh doanh liên quan đến các lĩnh vực dưới đây :
1. Dịch vụ lưu trú
2. Chăm sóc sắc đẹp
3. Du lịch lữ hành
4. Nghệ thuật
5. Thời trang
6. Ẩm thực
7. Các trường hợp khác nếu được Chủ đầu tư nhận định có liên quan đến 6 ngành nghề nêu trên cũng sẽ được hưởng chiết khấu này
Các hồ sơ Khách hàng cần cung cấp để được hưởng chiết khấu theo quy chế chi tiết của Chủ đầu tư.

Chiết khấu ngay 1% trên Giá Bán Shophouse gồm thuế GTGT tại thời điểm ký HĐMB

YÊU CẦU TƯ VẤN


    • Quý khách hàng đăng ký thông tin hoặc liên hệ HOTLINE: 0939.777.399 để được tư vấn hỗ trợ tốt nhất    • Yêu cầu tư vấn
      Đóng