CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG CĂN HỘ
SUN GRAND CITY HILLSIDE RESIDENCE
(Căn hộ Sun Group Phú Quốc)

Mã số: CSBH-04/HS/SPG/06-2021
Áp dụng từ ngày 01/06/2021
S-Land giữ quyền thay đổi CSBH mà không cần báo trước

I . TIẾN ĐỘ THANH TOÁN
1. Tiến độ thanh toán dành cho Khách hàng không vay Ngân hàng (không sử dụng ưu đãi lãi suất):

STT

ĐỢT THANH TOÁN

SỐ TIỀN THANH TOÁN

TIẾN ĐỘ/THỜI HẠN

1

Ký Văn Bản Thỏa Thuận (VBTT)
Thanh toán lần 1

200.000.000 VNĐ

Tại thời điểm ký VBTT

2

Thanh toán lần 2

10% Giá Bán Căn hộ (Gồm thuế GTGT) (đã bao gồm tiền thanh toán lần 1 là 200.000.000 VNĐ)

Ngày thứ 7 kể từ ngày KH đến ký VBTT

3

Thanh toán lần 3

10% Giá Bán căn hộ (Gồm thuế GTGT)

Ngày thứ 30 kể từ ngày đến hạn thanh toán lần 2

4

Thanh toán lần 4

10% Giá Bán căn hộ (Gồm thuế GTGT)

Ngày thứ 30 kể từ ngày đến hạn thanh toán lần 3

5

Thanh toán lần 5

20% Giá Bán căn hộ (Gồm thuế GTGT)

Ngày 15/12/2021

6

Thanh toán lần 6

10% Giá Bán căn hộ (Gồm thuế GTGT)

Ngày 15/03/2022

7

Thanh toán lần 7

10% Giá Bán căn hộ (Gồm thuế GTGT)

Ngày 15/06/2022

8

Thanh toán lần 8

30% Giá Bán căn hộ (Gồm thuế GTGT) và + 100% KPBT

Ngày 26/09/2022

Giá trị Văn bản thỏa thuận: 100% Giá Bán căn hộ gồm GTGT và KPBT
Thời điểm ký hợp đồng mua bán/hợp đồng giao dịch theo thông báo của S-Land (dự kiến Tháng 10/2021)

2. Tiến độ thanh toán dành cho Khách hàng vay Ngân hàng (sử dụng ưu đãi lãi suất)

STT

ĐỢT THANH TOÁN

SỐ TIỀN THANH TOÁN

TIẾN ĐỘ/THỜI HẠN

1

Ký Văn Bản Thỏa Thuận (VBTT)
Thanh toán lần 1
Khách hàng thanh toán

200.000.000 VNĐ

Tại thời điểm ký VBTT

2

Thanh toán lần 2
Khách hàng thanh toán

10% Giá Bán Căn hộ (Gồm thuế GTGT) (đã bao gồm tiền thanh toán lần 1 là 200.000.000 VNĐ)

Ngày thứ 10 kể từ ngày KH đến ký VBTT

3

Thanh toán lần 3
Ngân hàng giải ngân

70% Giá Bán căn hộ (Gồm thuế GTGT)

Ngày thứ 30 kể từ ngày đến hạn thanh toán lần 2

4

Thanh toán lần 4
Khách hàng thanh toán

20% Giá Bán căn hộ (Gồm thuế GTGT)

Ngày thứ 40 kể từ ngày đến hạn thanh toán lần 3

5

Thanh toán lần 5
Khách hàng thanh toán

100% KPBT

Ngày 26/09/2022

Giá trị Văn bản thỏa thuận: 100% Giá Bán căn hộ gồm GTGT và KPBT
(*) Trường hợp Khách hàng không vay đến 70% Giá Bán căn hộ gồm GTGT, tại đợt thanh toán lần 3 KH sẽ bổ sung vốn tự có để đủ 70% Giá bán căn hộ gồm thuế GTGT
Thời điểm ký hợp đồng mua bán/hợp đồng giao dịch theo thông báo của S-Land (dự kiến Tháng 10/2021)

3. Chính sách hỗ trợ lãi suất

Ngân hàng cho vay

Ngân hàng theo chỉ định của S-Land

Thời gian cho vay

Lên đến 35 năm

Tỉ lệ cho vay

70% Giá Bán Căn Hộ (gồm Thuế GTGT)

Chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất

70% Giá Bán Căn Hộ (gồm Thuế GTGT)

Thời gian ưu đãi lãi suất tối đa (kể từ ngày giải ngân đầu tiên của ngân hàng)

30 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên nhưng không muộn
hơn ngày 07/02/2024

Lãi suất vay trong thời gian ưu đãi

0%

Thời gian ân hạn nợ gốc tối đa (kể từ ngày giải ngân đầu tiên của ngân hàng)

Lên đến 40 tháng (**)

Phí trả nợ trước hạn

Miễn phí trả nợ trước hạn trong thời gian HTLS

Lãi suất các tháng sau thời gian HTLS

Theo quy định của ngân hàng do CĐT chỉ định tại thời điểm giải ngân

(**): thời gian ân hạn nợ gốc: sau thời gian hỗ trợ lãi suất sẽ theo ưu đãi của các Ngân hàng
– Thời gian vay : lên đến 35 năm, tùy theo ưu đãi của các Ngân hàng
– Khách Hàng liên hệ trực tiếp với ngân hàng cho vay về mức cho vay tối đa và các chính sách vay cụ thể
– Việc nhận tài sản thế chấp đảm bảo tuân thủ theo các quy định của Ngân hàng cho vay và các quy định pháp luật hiện hành
– Khách Hàng đáp ứng đầy đủ các điều kiện cho vay của Ngân hàng
II. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG THANH TOÁN SỚM
1. Khách Hàng thanh toán sớm so với tiến độ quy định của S-Land được nêu ở mục I.1, I.2 bằng vốn tự có (không trùng với khoản vay ngân hàng được CĐT hỗ trợ lãi suất) sẽ được hưởng mức ưu đãi 10%/ năm tính trên số tiền và số ngày thanh toán trước hạn cho các khoản thanh toán trước hạn ít nhất 10 ngày.
2. Khách Hàng nhận chiết khấu trừ trực tiếp vào Giá Bán gồm thuế GTGT và KPBT tại thời điểm VBTT nếu Thanh toán 100% giá bán gồm thuế GTGT và KPBT theo các mốc thanh toán và mức CK dưới đây:

Thời gian phát sinh giao dịch đầu tiên (Ký VBTT)

Mốc thời gian thanh toán 100% không muộn hơn

Mức chiết khấu

01/06/2021- 30/06/2021

30/06/2021

15%

3. Điều kiện áp dụng
– Mục II.1, II.2 nêu trên không áp dụng đồng thời với Chính sách ưu đãi lãi suất ngân hàng tại mục I.3
– Mục II.2 không áp dụng đồng thời với mục II.1

III. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG
(đáp ứng đủ 1 trong các điều kiện dưới đây )

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Khách hàng là Chủ sở hữu BĐS khác tại các dự án của Sun Group (sở hữu dưới hình thức HĐMB, Giấy Chứng Nhận/Sổ đỏ gồm cá nhân/công ty/hoặc đại điện Pháp luật của công ty) (“Chủ sở hữu”)
Áp dụng cho ”Chủ Sở Hữu” và vợ/chồng/con ruột/tứ thân
phụ mẫu của Chủ Sở Hữu
2. Cá nhân: có hộ khẩu tại Tỉnh Kiên Giang
3. Cá nhân là chủ sở hữu/người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có Giấy chứng nhận ĐKKD: trụ sở chính tại Phú Quốc và được cấp trước ngày 02/01/2021
4. Doanh nghiệp có giấy chứng nhận ĐKKD trụ sở chính tại Phú Quốc và được cấp trước ngày 02/01/2021

Áp dụng 1 trong các ưu đãi sau:
1. Chiết khấu ngay 0,5% trên Giá Bán Căn Hộ gồm thuế GTGT & KPBT tại thời điểm ký HĐMB (cho căn hộ thứ 2 trở đi nếu KH mua 2 Căn Hộ trở lên tại dự án/hoặc cho căn hộ thứ 1 trở lên nếu đáp ứng đủ ĐK 2, 3,4 )
2. Chiết khấu ngay 1% trên Giá Bán Căn Hộ gồm thuế GTGT & KPBT tại thời điểm ký HĐMB (cho căn thứ 1 trở lên nếu KH đã đang là Chủ sở hữu tại các dự án khác của Sun Group)

IV. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI VỀ GÓI DỊCH VỤ QUẢN LÝ

GÓI DỊCH VỤ

MÔ TẢ

THỜI GIAN SỬ DỤNG

Miễn phí Dịch Vụ Quản Lý Căn Hộ

Dịch Vụ Quản Lý Căn Hộ (không bao gồm các chi phí liên quan đến dịch vụ phải trả cho bên thứ 3) (***)

02 năm (tính từ ngày nhận Bàn giao Căn Hộ)

(***): Không gồm các chi phí liên quan đến dịch vụ phải trả cho bên thứ 3 như: dịch vụ giá trị gia tăng, trôngxe, điện, nước, thu gom rác thải, thông tin liên lạc, truyền hình cáp…của từng Căn Hộ, các chi phí dịch vụ này sẽ theo đơn giá thực tế và theo quy định được ban hành của bên thứ 3 (Ban Quản lý/hoặc Công ty Quản Lý) tùy từng thời điểm.

YÊU CẦU TƯ VẤN


    • Quý khách hàng đăng ký thông tin hoặc liên hệ HOTLINE: 0939.777.399 để được tư vấn hỗ trợ tốt nhất    • Yêu cầu tư vấn
      Đóng